Termín: 28.1.2022, 18.2.2022, 15.3.2022
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je učený najmä pracovníkom, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o systém manažérstva kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Spokojnosť zákazníka a jeho lojalita voči spoločnosti

– Prečo nemôže byť rozsah reklamácií meradlom spokojnosti zákazníka

– Hodnota pre zákazníka a analýza hodnoty pre zákazníka

– Určenie zákazníkov, definovanie požiadaviek a znakov spokojnosti

– Návrh a tvorba dotazníkov

– Vzorkovanie, veľkosť vzorky

– Metódy zberu údajov a spokojnosti zákazníka

– Analýza získaných údajov ako podnet pre zlepšovanie

– Ukážka príkladov, diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu