Termín: 13.9.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín


Kurz je zameraný predovšetkým na rozvoj individuálnych schopností účastníkov, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riešenie problémov a nájdenie najlepšej cesty riešenia prostredníctvom metodiky brainstorming.


 


Obsahová štruktúra kurzu:

– Technika brainstorming, výhody a nevýhody

– Základné zásady

– Jednotlivé fázy techniky, ich význam a popis

– Moderátor, jeho úlohy v brainstormingu

– Praktické cvičenia, analýzy a spätné väzby

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu