Termín: 2.9.2021, 12.10.2021, 22.11.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín


Kurz je zameraný predovšetkým na rozvoj individuálnych schopností účastníkov, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riešenie problémov a nájdenie najlepšej cesty riešenia prostredníctvom metodiky brainstorming.


 


Obsahová štruktúra kurzu:

– Technika brainstorming, výhody a nevýhody

– Základné zásady

– Jednotlivé fázy techniky, ich význam a popis

– Moderátor, jeho úlohy v brainstormingu

– Praktické cvičenia, analýzy a spätné väzby

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu