Termín: 16.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Účastníci budú zoznamovaní so seba hodnotením spoločnosti, jeho zmyslom a samotným postupom realizácie samo hodnotenia. Nosná časť bude tiež venované k identifikácií silných a slabých miest spoločnosti a zároveň príležitostí ku zlepšeniu. Kurz je určený najmä pre vrcholový manažment a pracovníkov zabezpečujúcich riadenie jednotlivých manažérskych systémov.

Obsahová štruktúra kurzu:

– Seba hodnotenie a jeho význam

– Rozdiely medzi procesom seba hodnotenia a auditom kvality

– Postup pri seba hodnotení

– Identifikácia silných a slabých stránok spoločnosti, odporúčaní pre zlepšenie

– Meranie vyzrálosti manažérskych systémov

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu