MOTIVÁCIA A HODNOTENIE PRACOVNÍKOV AKO NÁSTROJ ZLEPŠOVANIA

Termín: 18.10.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený pre pracovníkov na rôznych pracovných pozíciach vo výrobnej a nevýrobnej sfére.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Identifikácia potreby motivácie

– Najčastejšie omyly pri motivácií pracovníkov firmy

– Faktory ovplyvňujúce motivačný proces

– Zameranie motivácie na jednotlivca a pracovný tím

– Programy zamerané na stabilizáciu pracovníkov firmy

– Tvorba stabilizačných programov a ich implementácia do praxe

– Praktické ukážky

– Simulačné hry

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu