MOTIVÁCIA A HODNOTENIE PRACOVNÍKOV AKO NÁSTROJ ZLEPŠOVANIA

Termín: 21.10.2021, 23.11.2021, 7.12.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre pracovníkov na rôznych pracovných pozíciach vo výrobnej a nevýrobnej sfére.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Identifikácia potreby motivácie

– Najčastejšie omyly pri motivácií pracovníkov firmy

– Faktory ovplyvňujúce motivačný proces

– Zameranie motivácie na jednotlivca a pracovný tím

– Programy zamerané na stabilizáciu pracovníkov firmy

– Tvorba stabilizačných programov a ich implementácia do praxe

– Praktické ukážky

– Simulačné hry

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu