Termín: 13.9.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený predovšetkým vedúcim a odborným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality produktov a procesov.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Technika benchmarking, výhody a nevýhody

– Jednotlivé fázy benchmarkingu, ich význam a popis

– Postup pri aplikácií benchmarkingu vo firme, ciele a ukazovatele

– Výber partnerov pre benchmarking, zber údajov a ich analyzovanie, návrh na opatrenia, odporúčania pre zlepšovanie

– Praktické cvičenia, analýzy a spätné väzby

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu