Termín: 19.9.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 6 hodiny

Obsahová náplň školenia:
Procesné riadenie a analýza procesov
 • podstata a princípy procesného riadenia, výhody, nevýhody
 • postavenie funkcie procesného inžiniera vo firme, jeho zodpovednosti a právomoci, komunikácia v rámci úsekov,
 • analýzy výrobných metód
 • optimálny layout (metódy Hoshin, 5S, SMED, MTS)
 • analýza činnosti strojov a liniek, koordinácia, monitoring
 • vyhodnocovanie procesu výroby, časové a pohybové štúdie s cieľom neustáleho zlepšovania
 • nástroje pre tvorbu procesných modelov
 • vstupy, výstupy, role v procesoch, popis procesov, parametre procesov, hodnotenie procesov, ukazovatele procesov
 • kontrolné plány
 • analýza zmätkovosti a  riešenie problémov, analýza príčin poruchovosti výroby
 • integrácia výrobných procesov do produkcie
 • riziká v procesoch, FMEA, aplíkácia techník LEAN

Optimalizácia procesov

 • procesná mapa a jeho interpretácia
 • metódy optimalizácie a zlepšovania procesov
 • zavádzanie nových projektov do výroby a vytváranie časových plánov
 • vytváranie layoutov (výrobné haly, sklady, administratívne priestory)
 • príprava technickej a technologickej dokumentácie pre nové a existujúce projekty
 • metódy vyhodnocovania a hľadanie riešení
 • implementácia zákazníckych požiadaviek
 • zlepšovanie produktivity, efektívnosti a ergonómie pracovných postupov, pracoviska i strojného zariadenia

Audity procesov

Diskusia

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu