Termín: 30.9.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín
Počas školenia kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti v praxi. Školenie realizuje lektorka, ktorá v praxi vedie mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem.

Obsahová náplň : Mzdy a personalistika

  1. Pracovno – právne vzťahy
  2. Odmeňovanie
  3. Výpočet mzdy zamestnancom
  4. Náhrada cestovných a iných výdavkov
  5. Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni
  6. Sociálne, nemocenské a dôchodkové dávky poistenia
  7. Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
  8. Sociálny fond
  9. Śtátne sociálne dávky

Po absolvovaní kurzu „Mzdy a personalistika“ získate certifikát.

V prípade záujmu nám prosím zašlite na náš email: info@mmeridian.eu prihlášku na dané školenie – v ktorej uveďte, termín a názov školenia, meno a priezvisko účastníka a fakturačné údaje.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu