PLÁNOVAČ VÝROBY – SPECIALISTA

Termín: 18.9.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 1 deň

 


Obsahová náplň školenia:
– zodpovednosti a právomoci plánovača špecialistu- komunikácie v tíme- riešenie problémov a asertívne správanie

– nápravné opatrenia, riziká a príležitosti, efektívnosť opatrení, audity

– participácia na projektoch

Výrobné plánovanie a výrobná logistika

– výrobný proces a operácie

– typy výrobných systémov

– plánovania výrobného procesu

– trendy v plánovaní a riadení výroby

– JIT, JIS, KANBAN

– kapacitný manažment

– simulácia ako nástroj pre plánovanie a rozvrhovanie výroby

– optimalizácia výroby a optimalizačné kritériá

– meranie a hodnotenie kapacít

– spôsoby riadenia výrobných procesov

– diskusia

Výrobný controling

– základy výrobného controllingu

– operatívny výrobný controlling

– náklady, čas a kvalita ako hlavné metriky úspešnosti výroby

– controlling dodávok

– KPI ako monitoring neustáleho zlepšovania

– využitie a výkonnosť, OEE, meranie výkonu

Zvyšovanie produktivity vo výrobe

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu