EFEKTÍVNA A ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA

Termín: 15.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Zrozumiteľná, jasná a pružná komunikácia je dôležitá z pohľadu fungovania, efektivity pracovných vzťahov, pracovnej atmosféry a hlavne pri kontakte s občanmi, spolupracovníkmi, zamestnancami. Tréning je zameraný na riešenie východiskového stavu a pozitívneho ovplyvňovania vývoja v smere efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládanie efektívnej asertívnej komunikácie.

Obsahová náplň školenia:

– definícia komunikácie a jej význam,
– komunikačný model,
– verbálna komunikácia,
– neverbálna komunikácia,
– základné komunikačné štandardy,
– interpersonálna komunikácia,
– najčastejšie chyby a bariéry v komunikácií,
– komunikácia s jednotlivými typmi osobností,
– štýly poznávania a vedenia ľudí,
– charakteristika kreatívnej a inovatívnej práce s ľuďmi,
– riešenie problémových a prípadových situácii,
– komunikačný tréning.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu