Termín: 18.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

2-modulové tréningové školenie:

1.modul: Delegovanie pracovných úloh

Základné princípy delegovania
Delegovanie pracovných úloh podriadeným
Najefektívnejšie štýly vedenia
Rozdeľovanie úloh
Metodika delegovania
Práca pod tlakom
Opatrenia pri nedosiahnutí vytýčených cieľov

2.modul: Komunikačný tréning a time manažment

– Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh

/ z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia/

– Time manažment

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– využitie vlastných vodcovských zručností

– istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie

– presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh

– úspešné delegovanie

– time manažment

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu