Termín: 24.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Čo je to SIX SIGMA, výhody SIX SIGMA

– Základné pojmy metodiky SIX SIGMA

– Aplikácia metodiky SIX SIGMA vo výrobnej a nevýrobnej sfére

– Hlavné etapy metodiky SIX SIGMA

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu