ZÁKLADNÝ SEMINÁR O METODIKE SIX SIGMA

Termín: 28.1.2022, 23.2.2022, 1.3.2022
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Čo je to SIX SIGMA, výhody SIX SIGMA

– Základné pojmy metodiky SIX SIGMA

– Aplikácia metodiky SIX SIGMA vo výrobnej a nevýrobnej sfére

– Hlavné etapy metodiky SIX SIGMA

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu