Termín: 3.10.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený pre všetky úrovne manažmentu, ale taktiež pre procesných inžinierov, inžinierov kvality, plánovačov výroby ale aj majstrov a supervízorov výrobných liniek.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Čo je to vizuálny manažment, jeho účel a výhody

– Ako využívať vizuálny manažment vo výrobnej a nevýrobnej sfére

– Orientácia, informácie o plnení ukazovateľov procesov

– Metóda 5S, životné prostredie, bezpečnosť pri práci, zlepšovanie procesov a produktov

– Audit vizuálneho manažmentu

– Riešenie prípadových štúdií formou analýzy a zlepšovanie konkrétneho pracovného miesta vo firme výrobného a nevýrobného charakteru

– Tím, tímová práva, zapojenie zamestnancov do vylepšovanie vizuálneho manažmentu

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu