Termín: 15.10.2024, 19.12.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený pre vedúcich výroby, majstrov, supervízorov, vedúcich pracovných čiat, špecialistov zlepšovania ako aj priamo výrobným pracovníkom.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Príčiny porúch a chýb, prečo, kedy a ako vykonávať údržbu strojov a zariadení

– Čo je TPM, 4 stupne vývoja TPM

– Nástroje, postupy TPM, kritické miesta, časový plán a jeho realizácia, milníky časového plánu

– Aplikácia TPM do praxe

– Praktické ukážky

– Simulačné hry

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu