Termín: 28.1.2022, 18.2.2022, 14.3.2022
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre stredný manažment, ale tiež pracovníkom výrobných a obslužných útvarov, špecialistom zlepšovania fremných procesov.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Čo je teória obmedzení TOC

– Aké druhy obmedzení poznáme

– Ukazovatele TOC

– Cyklus zlepšovania

– Ako vyhľadávať úzke miesta

– Ako využívať úzke miesta

– Ako odstraňovať úzke miesta

– Riešenie prípadových štúdií

– Odborná diskusia na tému TOC a jej praktické využitie v spoločnosti

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu