Termín: 12.2.2024, 16.4.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom materiálových oddelení, pracovníkom skladov, plánovania výroby, procesným a systémovým inžinierom, špecialistom na oblasť plánovania a zlepšovania pocesov.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Čo je to koncept lean, cesta ku štíhlej spoločnosti, hodnota verzus plytvanie

– Metodika 5S, jej význam a postup, 7 druhov strát

– Čas cyklu a čas taktu

– Vyvažovanie liniek, výrobné bunky

– Totálne produktívna údržba TPM, podstata, hlavné straty na výrobnom zariadení

– Priebežná doba a pridaná hodnota, mapovanie procesov

– Postup mapovania procesov, zlepšovanie procesov

– Príklady

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu