Termín: 6.3.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby, TPV, údržbe a vedúcim pracovníkom zlepšovateľských tímov.


Obsahová štruktúra tréningu:

– Prečo hodnotiť spôsobilosť strojov a zariadení, význam hodnotenia

– Základy štatistického spracovania údajov

– Konštrukcia a interpretácia regulačných diagramov

– Postup pri implementovaní fázy Set in Oder – Usporiadanie

– Postup pri implementovaní fázy Shine – Čistota

– Postup pri implementovaní fázy Standardize – Štandardizácia

– Postup pri implementovaní fázy Sustaine – Disciplína

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu