Termín: 3.12.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený pre pracovníkov stredného manažmentu a pracovníkom útvaru kvalitu, ale tiež majstrom, supervízorom, vedúcim tímov, procesným inžinierom, inžinierom kvality, laboratórnym inžinierom.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Účel a význam MSA metódy, základné pojmy

– Stabilita, strannosť, linearita, reprodukovateľnosť a opakovateľnosť

– Rozlišovacia schopnosť systému merania

– Postup posudzovania systému merania

– Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania

– Štúdie porovnávacích systémov merania

– Riešenie prípadových štúdií

– Príklady z praxe

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu