SPC – ŠTATISTICKÁ REGULÁCIA PROCESOV

Termín: 13.3.2024, 11.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby, TPV, údržbe, vedúcim pracovníkom zlepšovateľských tímov ale aj priamo výrobným pracovníkom.


Obsahová štruktúra tréningu:

– Prečo štatistickú reguláciu procesov, jej význam a použitie v praxi

– Systém regulácie procesu, štatistika a štatistické pojmy, cyklus neustáleho zlepšovania

– Postup pri štatistickej regulácií procesu

– Variabilita procesu, zvláštne príčiny variability procesu, náhodné príčiny variability procesu

– Regulácia procesu, regulačné diagramy a ich rozdelenie, koeficienty pre výpočet regulačných diagramov

– Tvorba a výpočet regulačných diagramov

– Spôsobilosť procesu, spôsobilosť výrobných zariadení, spôsobilosť meradiel

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu