PROFESIONÁLNY SUPERVÍZOR VO VÝROBNEJ LÍNII

Termín: 30.9.2021, 27.10.2021, 29.11.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä vedúcim výroby, majstrom a supervízorom, vedúcim čiat.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Supervízor ako základný článok riadenia

– Výrobný plán, zaistenie výroby materiálom, ľuďmi, strojmi a zariadeniami, náradím, prípravkami a energiami, ekonomika výroby, evidencia o dochádzke a výrobnom procese, ukazovatele výrobného procesu

– Spolupráca s ostatnými oddeleniami

– Logistika, materiálový a informačný tok, náklady a priebežná doby výroby, sklady a skladové hospodárstvo

– Vedenie ľudí, motivácia, couching výrobných tímov

– Zlepšovanie výrobného procesu, odbúravanie strát vo výrobnom procese

– Simulačné hry

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu