Termín: 7.9.2021, 5.10.2021, 4.11.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom zodpovedným za návrh a vývoj procesu a produktu, pracovníkom zodpovedným za kvalitu a zlepšovanie výrobného procesu.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Účel a význam použitia metódy POKA – YOKE

– Druhy chýb, najčastejšie sa opakujúce ľudské chyby

– Spôsoby odstránenia nedostatkov

– Tri základné funkcie POKA – YOKE, jej úlohy

– 5 „NAJ“ z POKA – YOKE

– Postup pri implementovaní metodiky POKA – YOKE

– Príklady použitia POKA – YOKE

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu