Termín: 23.10.2024, 13.12.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený pre riaditeľov výroby, vedúcich výroby, majstrov, supervízorov procesných, systémových a výrobných inžinierov, pracovníkov materiálových oddelení.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Základné princípy plánovania a riadenia výroby

– Tlakové a ťahové systémy

– Operatívne a strategické plánovanie výroby, dielenské plánovanie výroby

– Kanban, TOC, sekvenčné plánovanie, princíp supermarketu

– Kapacitné výpočty a kalkulácie

– Vzájomné väzby s logistikou

– Optimalizácia logistických procesov

– Podniková logistika, výrobná logistika

– Mapovanie toku hodnoty, pridané hodnota, čas cyklu a čas taktu

– Optimalizovanie výrobnej linky

– Praktické príklady, diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu