Termín: 15.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je zameraný na systém kontinuálneho zlepšovania zvyšujúci najmä hodnotu podniku a motiváciu ľudí. Je určený pre všetkých pracovníkov firmy.


Obsahová štruktúra kurzu:

– 7 nástrojov riadenia kvality

– 7 nástrojov riadenia

– Kontinuálne zlepšovanie

– PDCA zlepšovanie, účel a význam, podstata metodiky PDCA

– Plánovanie zlepšovania

– Tím a tímová práca

– Aplikácia metód a nástrojov v rámci PDCA

– Simulačné hry – zlepšovanie procesov výrobné a nevýrobného charakteru

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu