NÁKLADY NA KVALITU, KALKULÁCIA NÁKLADOV

Termín: 25.6.2021, 23.7.2021, 27.8.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti, hlavne predstaviteľom manažmentu a manažérom kvality, riaditeľom spoločnosti, riaditeľom útvarov riadenia kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Ekonomické aspekty manažérstva kvality

– Target costing

– PAF metóda

– PQC model

– Model zhody – nezhody

– Komplexný model nákladov na kvalitu

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu