Termín: 9.11.2023
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom kvality, vývoja, marketingu, technickej prípravy výroby, procesným inžinierom


Obsahová štruktúra kurzu:

– Účel a význam QFD, výhody a nevýhody metódy QFD

– QFD a zákazník, QFD a ľudský potenciál

– Postup, stavba domčeka

– Tímová práca pri QFD

– Praktické využitie, prípadové štúdie, analýza QFD domčeka

– Prezentácia

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu