Termín: 15.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

 


Účastníci budú zoznamovaný s jednotlivými časťami metódy prostredníctvom výkladu pravidiel, filmových a fotografických ukážok a praktických cvičení. Súčasťou tréningu môže byť aj návšteva vybraného pracoviska v spoločnosti a hľadanie možnosti pre uplatnenie tejto metódy. Významnou súčasťou bude diskusia a samostatná práca účastníkov pri riešení cvičných úloh, použitie fotodokumentácie z rôznych pracovísk z praxe, prípadových štúdií a hier.

Obsahová štruktúra tréningu:

– Účel a výhody použitia metódy 5S ako súčasti vizuálneho manažmentu pracoviska

– Spôsob vykonania prehliadky pracoviska pred zavedením metódy 5S, analýza pracoviska

– Postup pri implementovaní Sort – Triedenie – Organizácia

– Postup pri implementovaní fázy Set in Oder – Usporiadanie

– Postup pri implementovaní fázy Shine – Čistota

– Postup pri implementovaní fázy Standardize – Štandardizácia

– Postup pri implementovaní fázy Sustaine – Disciplína

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu