Termín: 26.10.2021, 12.11.2021, 8.12.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti, hlavne predstaviteľom manažmentu a manažérom kvality, riaditeľom spoločnosti, riaditeľom útvarov riadenia kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Trvalé zlepšovanie, hlavné úlohy trvalého zlepšovania

– Nástroje a formy zlepšovania

– Požiadavky zákazníkov

– 8 druhov strát, plytvaní

– Postupnosť krokov trvalého zlepšovania procesov, PDCA cyklus

– Zlepšovateľský tím a práca v tíme

– Najznámejšie prístupy k trvalému zlepšovaniu v spoločnosti

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu