Termín: 26.1.2022, 11.2.2022, 8.3.2022
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti, hlavne predstaviteľom manažmentu a manažérom kvality, riaditeľom spoločnosti, riaditeľom útvarov riadenia kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Trvalé zlepšovanie, hlavné úlohy trvalého zlepšovania

– Nástroje a formy zlepšovania

– Požiadavky zákazníkov

– 8 druhov strát, plytvaní

– Postupnosť krokov trvalého zlepšovania procesov, PDCA cyklus

– Zlepšovateľský tím a práca v tíme

– Najznámejšie prístupy k trvalému zlepšovaniu v spoločnosti

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu