Termín: 14.10.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je zameraný na systém kontinuálneho zlepšovania zvyšujúci najmä hodnotu podniku a motiváciu ľudí. Je určený pre všetkých pracovníkov firmy.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Čo je systém kontinuálneho zlepšovanie,

– Kaizen verzus inovácia

– Organizácia Kaizen, vytvorenie a implementovanie zlepšovateľských tímov

– Metódy používané pri kontinuálnom zlepšovaní, základné formy plytvania vo výrobe, PDCA cyklus

– Techniky na generovania nápadov

– Praktické ukážky

– Simulačné hry – zlepšovanie procesov výrobné a nevýrobného charakteru

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu