Termín: 12.3.2024, 24.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený predovšetkým priemyslovým inžinierom, vedúcim výroby, majstrom, supervízorom a ďalším pracovníkom, ktorí sa podieľajú na plánovaní a riadení výroby.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Úvod do ergonómie, základné pojmy a definície

– Ergonómia a legislatíva

– Človek, antropometria, fyziologia, ergonómia a zdravie človeka, psychológia, práca

– Pracovisko, jeho usporiadania, stoly a stoličky, ovládače, estetika a farebné riešenie pracoviska,

– Manipulácia s bremenami

– Ergonomické analýzy, kalkulačné analýzy

– Prostredie, hluk, teplota, vlhkosť, vibrácie

– Moderné nástroje pre riešenie ergonomických problémov

– Ergonómia a racionalizácia práce

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu