ANALÝZA MOŽNÝCH SPÔSOBOV A DÔSLEDKOV ZÁVAD FMEA

Termín: 2.2.2024, 22.5.2024
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom zapojených do plánovania výroby. Taktiež pracovníkom spoločností, ktoré plánujú alebo majú zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO TS 16 949.


Obsahová štruktúra kurzu:

– QMS ako proces

– Metódy analýzy porúch

– Základné pojmy /riziko, akceptovateľné riziko, bezpečnosť, klasifikácia rizika, závažnosť, odhaliteľnosť, ukazovateľ priority rizika UPR/

– Analýza FMEA a jej praktický význam, druhy FMEA

– Zlepšovanie, optimalizovanie

– Príklady FMEA

– Diskusia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu