ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING AND CONTROL PLAN APQP

Termín: 12.3.2024, 25.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je učený najmä vedúcich a odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok najmä pre automobilový priemysel.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Prečo APQP, hlavné ciele, výhody a prínosy APQP, nástroje a techniky používanie v APQP

– Vytvorenie tímu pracovníkov, definovanie oblasti pôsobnosti, časový plán kvality produktu

– Plánovanie a definovanie programu, vstupy a výstupy

– Návrh a vývoj výrobku

– Návrh a vývoj procesu

– Validácia výrobku a procesu

– Spätná väzba, posúdenie NO

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu