Termín:  9.12.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je učený najmä vedúcich a odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok najmä pre automobilový priemysel.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Prečo 8D report, hlavné ciele, výhody a prínosy 8D reportu

– Metodika a nástroje 8D reportu /príprava, tím a tímová práca, popis problému, návrh dočasných opatrení, koreňová príčina, výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení, ich implementácia a validácia, prevencia výskytu problému, vyhodnotenie prácu tímu, jeho motivovanie

– Riadenie záznamov, ich štandardná podoba a vizualizácia

– Aplikácia 8D reportu v praxi

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu