Termín: 24.10.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Kurz je určený manažérom, špecialistom v útvaroch kvality, výroby, plánovania výroby, ale taktiež vedúcim prevádzok, majstrom a supervízorom, resp. všetkým pracovníkom, ktorí sú priamo ale aj nepriamo zainteresovaní na výrobnej kvalite.


Obsahová štruktúra kurzu:

– Procesný prístup, definovanie zákazníkov, mapa procesov a interakcie medzi nimi, vlastníci a operátori procesov, kontinuálne zlepšovanie

– Histogram, kontrolné tabulky, pareto diagram, diagram príčin a následkov, vývojový diagram, korelácia a korelačný diagram, regulácia procesu a regulačný diagram, brainstorming, benchmarking.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu