Zvládanie stresu a záťažových situácií v rámci jednotlivých pracovných pozícií

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory – Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Náplň tréningového školenia:
Činitele vyvolávajúce stres a ich identifikácia

Minimum teoretických informácií o strese

Faktory znižujúce stres na pracovisku – v škole
„Burn out syndrom“ a jeho prekonanie
Relaxačné techniky a metódy na odbúravanie stresu
Forma a metódy školenia:
Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, odbúravanie záťažových situácií,
relaxačné techniky, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:

 

– sebapoznanie a individuálny rozvoj emocionálnej inteligencie
– zvládanie stresu a záťažových situácií v styku s klientmi
– využívanie alternatívneho riešenia zvládania stresu
– lepšia psychohygiena pracovníkov v školstve

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Jednotný cenník hore uvedených tréningových školení :

– cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…