Interaktívna tabuľa

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory – Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Cieľ aktivity:

Práca s interaktívnou tabuľou sa v súčasnosti zaraďuje medzi najnovšie prvky inovatívnych metód využívaných najmä v školstve.

Učebná osnova:

1. Obsluha interaktívnej tabule
2. Tvorba prezentácii
3.Tvorba prezentácií v PowerPointe

Štruktúra školenia:

Lektor priamo príde odškoliť problematiku využívania interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.
Ide o tréningové školenie, kde každý účastník má možnosť pod vedením lektora preveriť si vlastnú úroveň zručnosti v rámci používania interaktívnej komunikácie vo výučbe.

Tréning je zameraný i na pedagógov , ktorí nepracovali s interaktívnou tabuľou .
Tréningové cvičenia napomôžu týmto pedagógom získať zručnosť v jej ovládaní.
Cieľom tréningu je zdokonalenie sa v danej problematike.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní

Jednotný cenník tréningových školení :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…