Odbúravanie stresu, syndróm tzv.vyhorenia a regenerácia motivácie

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory – Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Náplň školenia:

Tréningové školenie : Odbúravania stresu a psychoterapeutický výcvik pomáha pedagógom vybudovať si zdravé hranice v medziľudských vzťahoch,
stať sa samým sebou a pritom rešpektovať práva iných, pomáha zlepšiť svoje spôsobilosti a zručnosti pri riešení emocionálne záťažových situácií, vedieť kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumieť komunikácií iných, uvedomiť si svoj individuálny komunikačný štýl v konkrétnej situácii na pracovisku, doma; poznanie vlastných stereotypov, spoznať všetky riešenia konfliktov vo väzbe na konkrétnu situáciu. Účastníci majú možnosť spoznať metódy a techniky odbúravania stresu. Psychoterapeutický výcvik je najnovší na trhu, pretože objasňuje nové špecializačno-inovačné štúdia zamerané na prácu s deťmi, mládežou na prevenciu šikanovania a zvládnutia problémových žiakov, študentov. Ako realizovať správne osobnú duševnú psychohygienu.

Obsah:

Teória stresu – odbúranie a jeho techniky
Relaxačné techniky a metódy na odbúravanie stresu
„Bourn out syndrom“ a jeho prekonanie
Praktické ukážky

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
– schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Jednotný cenník tréningových školení :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…