Poruchy správania

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory – Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Náplň tréningového školenia:

Úvod do problematiky

Vymedzenie a rozdelenie porúch pozornosti a porúch správania u detí (impulzivita, hyperaktivita, hyperlokomácia, agresivita, submisivita, pasivita, pod.)
Príčiny vzniku porúch správania – biologické, sociálne, psychické
Prejavy porúch správania
Cvičenie zamerané na odstránenie negatívnych návykov
Diagnostické znaky porúch správania
Nápravné postupy pri poruchách učenia v triede – individuálne tréningové aktivity
Cvičenie zamerané na zvládanie emocionálnych porúch správania
Charakteristika vybraných okruhov sociálneho správania
Cvičenie zamerané na zvládanie a elimináciu stresu

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– získanie vedomostí účastníkov tréningu o poruchách správania a ich náprava
– schopnosť účastníkov využiť metódy na zvládanie rôznych porúch správania

Jednotný cenník tréningových školení :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…