Sociálna kohézia

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory – Online forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Náplň tréningového školenia:

Význam sociálnej kohézie v spoločnosti
Uspokojovanie potrieb, kde sociálne potreby a ich uspokojenie sú stavané pred potrebou ocenenia a uznania, ako aj pred potrebou sebarealizácie.
Cvičenie zamerané na kolektívne záujmy a potreby
V kolektíve budovanie pozitívnych väzieb na pracovisku, pocit sebarealizácie.
vytvárania, resp. posilnenie, priateľskej atmosféry na pracovisku, vytvorenie pevných formálnych aj neformálnych vzťahov medzi pracovníkmi.
Sociálna kohézia v interpersonálnych vzťahoch
Realizácia profesijného sociogramu v pracovnej skupine
Interpersonálne a intrapersonálne vzťahy na pracovisku
Typy zamestnancov, charakteristika, vnútorná a vonkajšia motivácia
Cvičenie zamerané na zvládanie stresu a emocionálnu inteligenciu
Zvládacie mechanizmy
Firemná kultúra

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– Podporovať kvalitu tímového rozhodovania sa.
– Zvyšovať úroveň organizovanosti tímu.
– Zlepšovať komunikáciu medzi členmi tímu.
– Zvyšovať úroveň kooperatívnosti.
– Podporovať stotožnenie sa s cieľmi tímu a firmy.
– Zvyšovať ochotu preberať zodpovednosť.
– Podporovať schopnosť tímu učiť sa a tvoriť.

Jednotný cenník tréningových školení :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…