Psychoterapeutický /Antistresový /výcvik na odbúranie stresu a relaxačné techniky

Termín na základe dohody
Rozsah 4 hodiny
Miesto konania Školské priestory – Online forma
KONTAKT: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava
Email: info@mmeridian.eu
Kontakt: 00421 944 978 132
Web: www.mmeridian.eu
Odborná náplň: Stres a záťažové situácie
Záťažové situácie v škole
Ako možno zabrániť syndrómu vyhorenia?
Stres a emócie
Druhy stresu
Hodnotenie stresu
Model systému spracovania stresu
Ochrana pred stresom
Relaxačné techniky
Cvičenia
Použitá metodika: výklad, diskusia, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy