Stresové situácie a relaxačné techniky

Termín na základe dohody
Rozsah jednodňové
Miesto konania Školské priestory – Online forma
KONTAKT: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava
Email: info@mmeridian.eu
Kontakt: 00421 944 978 132
Web: www.mmeridian.eu
Odborná náplň: Definícia stresu
Stresové faktory v škole
Predchádzanie stresu v škole
Kalokagathia – jednota tela, mysle a ducha
Relaxácia tela – techniky
Uvoľnenie svalového napätia
Relaxácia mysle – techniky
Imaginárne cvičenia
Relaxácia ducha – motivácia k zmyslu
Cvičenia
Použitá metodika: výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy