Riešenie konfliktov v školskom prostredí

Termín: na základe dohody
Rozsah kurzu: 4 hodiny
Miesto konania: školské priestory – Online forma
Kontakt: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava
Email: info@mmeridian.eu
Telef.kontakt: 00421 944 978 132
Odborná náplň: Definícia pojmu „Konflikt“
Časté príčiny vzniku konfliktov v škole
Typy konfliktov
Možnosti a spôsoby predchádzania konfliktov
Asertívne správanie
Zvládanie hnevu, agresivity a nátlaku
Príklady riešenia konfliktov
Cvičenia a návody z praxe
Použitá metodika: výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy