Efektívna komunikácia: pedagóg a žiak

Termín: na základe dohody
Rozsah kurzu: 4 hodiny
Pozn. Školenie je realizované jedným lektorom.
Miesto konania: školské priestory – Online forma
Kontakt: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava
Email: info@mmeridian.eu
Telef.kontakt: 00421 944 978 132
Odborná náplň: Základné zásady asertívnej komunikácie
Bariéry v komunikácií
Typológia jednotlivcov
„JA“ v konfliktných situáciách
Špecifiká v komunikácií učiteľ-žiak
Korektné sebapresadzujúce správanie
Zvládacie mechanizmy
Otázky a odpovede
Cvičenia
Použitá metodika: výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy
Certifikát:
Po absolvovaní školenia získavajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu.