Asertivita a riešenie konfliktov v škole

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Náplň tréningového školenia

Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky t.j. schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor

Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania sa
Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania sa
Schopnosť vyrovnať sa s kritikou
Odhad žiaka, kolegu podľa základnej typológie
Korektné sebapresadzujúce sa správanie voči kolegom a žiakom
Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa jednotlivých požiadaviek.
Spätná väzba a vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, dotazníkové metódy,
riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
– schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov na pracovisku / zameranie na firmu

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Jednotný cenník tréningových školení :

– cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…