Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole

Termín: Na základe dohody
Miesto: Školské priestory
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Náplň tréningového školenia:

Učitelia potrebujú pomoc. Získať súčasnú mládež pre úlohy vzdelávania nebolo nikdy také náročné ako teraz. Existuje veľa teórií, ktoré žiaci sa s problémami považujú za obete organických príčin alebo sociálnych okolností. Nepopierame žiadnu z nich, avšak uvedomujeme si, že takýto prístup vysiela deťom signály – nie ste v poriadku, a podľa toho sa aj správajú.
My však prinášame pomoc, ako lepšie porozumieť žiakom. Vychádza z teórie, že akékoľvek ľudské správanie je orientované na cieľ.
Ak pochopíme cieľ negatívneho správania sa žiakov, vieme zareagovať takým spôsobom, aby sme ho eliminovali a to takým spôsobom, aby deti cítili, že sú akceptované a nie ponižované a zároveň takýmto prístupom sa i učitelia necítia frustrovaní. Uvedeným tréningovým školením sa snažíme ukázať konkr. spôsoby, ako zvládnuť problematické správanie žiakov v škole. Uvedené školenie – odporúčame!

Obsah:

1. Teória – ciele správania
2. Praktické ukážky
3. Nácvik konkrétnych situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
– schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Jednotný cenník tréningových školení :

– cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

na vyžiadanie

Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2023/2024.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(…dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa…)
… a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú…