ZVLÁDANIE STRESU A STRESOVÝCH SITUÁCIÍ

Termín: 29.9.2021, 27.10.2021, 4.11.2021
Miesto: Online forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia :

– minimum teoretických informácií o strese
– činitele vyvolávajúce stres a ich identifikácia
– faktory znižujúce stres na pracovisku
– „Burn out syndrom“ a jeho prekonanie
– relaxačné techniky a metódy na odbúravanie stresu

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, odbúravanie záťažových situácií, relaxačné techniky, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:

– sebapoznanie a individuálny rozvoj emocionálnej inteligencie
– zvládanie stresu a záťažových situácií v styku s klientmi
– využívanie alternatívneho riešenia zvládania stresu
– lepšia psychohygiena pracovníkov

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu