EFEKTÍVNY MARKETING – so zameraním na budovanie mena a značky firmy

Termín: 27.2.2024, 11.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Náplň tréningového školenia :

Minimum teoretických informácií o efektívnosti marketingu pre firmy

Budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti firmy

Efektívny email marketing

– súčasný trend v marketingu

Strategické marketingové plánovanie

proces strategického plánovania
hlavné postupy strategického plánovania
strategické ciele a ich tvorba

Metódy na zvýšenie účinnosti propagácie so zameraním na získanie väčšieho počtu objednávok

Kontaktné metódy
Výskumné prístupy

Inovatívny marketing

– sprehľadniť a objasniť využitie inovatívneho marketingu a predaja, ktorý prináša nové možnosti, efektívnejšieho fungovania a jeho pochopenia. Využitie poznatkov v tvorbe skutočnej konkurenčnej výhody Vašej spoločnosti oproti iným spoločnostiam.

Interpersonálna marketingová komunikácia

– zefektívnenie komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme, v spoločnosti. Účastníci získajú dôležité a zároveň nevyhnutné zručnosti k zvládnutiu efektívnej komunikácie s interným a externým klientom, zákazníkom vo firme. Oboznámia sa so zákonmi komunikácie využitím vhodných foriem komunikácie, natrénujú určovanie komunikačných typov podriadených a nadriadených spolupracovníkov a prakticky vyskúšajú vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie v modelových situačných scénach na dosiahnutie cieľov a zvládnutie praktických úloh.

Copywriting- textárska práca

typy na písanie efektívnych marketingových textov

Využitie v poznatkov v praxi – modelovanie a cvičenie

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, techniky, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:
– sebapoznanie a individuálny rozvoj emocionálnej inteligencie

– využívanie alternatívnych a inovatívnych noviniek v oblasti marketingu

– zlepšenie interpersonálnej marketingovej komunikácie

– získanie výhod nad konkurenciou.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu