Termín: 20.9.2024, 8.11.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Obsahová náplň :

Poznávanie svojich pracovníkov.
Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí.
Manažérske štýly riadenia
Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí.
Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovníkov.
Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov z hľadiska jednotlivých štýlov riadenia.
Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi.
Situačné vedenie zamestnancov , riadenie podľa cieľov
Využitie poznatkov v praxi
Modelové situácie, prípadové štúdie a tréningové cvičenia

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

Efektívnejšie viesť ľudí, vytyčovať ciele, motivovať, podporovať a kontrolovať

Osvojiť si techniky vedúce k pozitívnym postojom v rámci vodcovstva

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu