Termín: 9.2.2024, 13.3.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určené najmä pre pracovníkov logistiky riadiacich pracovníkov výroby, vedúcich plánovania výroby


Cieľom školenia je:

Podať účastníkom školenia komplexný prehľad problematiky moderného a efektívneho riadenia výroby . Objasniť zmeny vzťahov vyvolané globalizáciou výroby ako i naučiť určiť príčiny a následky možných problémov vo výrobe , ktoré môžu nastať. Poznať kritické miesta výroby a metódy ich odstránenia. Pripraviť stratégiu riadenia výrobného procesu Umožniť zvýšenie konkurencie schopnosti skrátením priebežného času výroby . Poukázať a vysvetliť, ako prehodnotiť rozsah vykonávaných činností a vyčleniť neefektívne činnosti pre outsourcing.

Obsahová náplň tréningového školenia:

– miesto logistiky vo výrobnom podniku
– riadenie výroby, význam a ciele
– riadenie výroby v kontexte strategického riadenia firmy
– hierarchická štruktúra riadenia výroby
– metóda MRP I, metóda MRP II
– úzke miesta „hrdlá“ – TOC
– koncepcie „Just in time – JIT“ a „Kanban“
– štíhla výroba – základné princípy, informačné systéme pre plánovanie a riadenie výroby
– pokročilé plánovanie – APS, moderné prístupy k riadeniu výrobných nákladov
– použitie metódy kritického reťazca

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu