Termín: 27.3.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Náplň tréningového školenia :

Čo je to krízový manažment a jeho význam v hotelovej prevádzke (optimalizácia riadenia)

– Marketing – práca Sales manažéra, propagácia, web stránka
– Doplnkové služby , ich význam a optimalizácia
– Náklady – optimalizácia nákladov vo všetkých sférach hotela
– Personalistika – zastupiteľnosť a optimalizácia pracovnej sily, kumulácia, mzdová politika
– Cenotvorba – sledovanie cash flow, revenue manažment,Revpar
– Dobrý ekonóm(účtovník)- základ úspechu
– Dodávatelia a ich výber s ohľadom na skladové zásoby, kvalitu a cenu dodávaných tovarov a služieb
– Odbytové strediská a ich efektivita
– Hotel v prenájme a jeho špecifiká
– Práca s pohľadávkami
– Outsorsing v hotelových službách
– Právo a legislatíva
– Diskusia a rôzne

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkr.situácií a tréningové cvičenia , riadená diskusia, spätná väzba

Prínos tréningu:

– získanie vedomosti účastníkov tréningu o zákonitostiach optimalizácie riadenia

– schopnosť účastníkov aplikovať nadobudnuté vedomosti priamo na pracovisku

Vyhodnotenie školenia:

– dotazník

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu