EFEKTÍVNA TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Termín: 8.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Efektívna telefonická komunikácia

– Proklientská orientácia

– Komunikácia s klientom – špecifiká telefonickej komunikácie

– Roviny komunikácie ( zvuková stránka reči)

– Fázy telefonického rozhovoru – (oslovovanie, predstavovanie sa, zistenie očakávaní a potrieb klienta, reagovanie na očakávania a potreby klienta, zvládnutia

námietok, argumentácia

– Presviedčanie počúvajúceho, aktívne počúvanie, kľúčové body v priebehu rozhovoru

– Otázky – techniky nesúhlasu – argumenty – pravidlá komunikácie v praxi – zabezpečenie výsledku

– Formy ukončenia telefonického rozhovoru

– Špecifiká práce s odkazovačom

– Ťažké situácie v telefonickom rozhovore a ich profesionálne zvládnutie

Tréning

Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca

Poznámka:

Tréning je priamo zameraný na konkrétny produkt či službu.

Čo je produkt spoločnosti, základy marketingových procesov a pojmov – len úvod do problematiky (znalosť pojmov zákazník, klient, obhajca, produkt, portfólio, trh, konkurencia ) špecifiká nekontaktného predaja produktov príslušnej komodity a služieb.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu