Termín: 31.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 6 hodiny

 


Obsahová náplň školenia:
 • Vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení.
 • Špecialista údržby, jeho zodpovednosti a právomoci, komunikácia v rámci úsekov, riešenie problémov
 • Prekážky a úskalia pri zavádzaní systému údržby a ich riešenie
 • Riziká a príležitosti v procese údržby
 • Projekt údržby, fázy projektu, ukazovatele a hodnotenie projektu, efektívnosť projektu
 • Komunikácia s externými dodávateľmi služieb a náhradných dielov
 • TPM piliere, Plán implementácie
 • PQDC SM – základné kamene TPM- vysvetlenie hlavných významov jednotlivých písmen.
 • Straty na výrobných strojoch a zariadeniach OEE (CEZ)
 • Úzke miesta, výber miest, nápravné opatrenia
 • Spôsoby spracovania dát + cyklus zlepšovania PDCA
 • Úvod do autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dôvody, prečo sa zavádza autonómna (výrobná) údržba.
 • Základy 7 krokov autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dokumenty a materiály pre autonómnu (výrobnú) údržbu.
 • Vytváranie harmonogramu zavádzania autonómnej (výrobnej) údržby do firmy.
 • Preventívna a plánovaná údržba.
 • Prediktívna údržba
 • Vizuálny manažment v rámci údžby
 • Audit systému údržby, záznamy z auditu a odporúčania na zlepšenie
 • Diskusia a praktické odporúčania
Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu