INTERNÝ AUDÍTOR PODĽA NORIEM ISO 9001, ISO 14001 A ISO 45001

Termín: 23.-25.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 3 dni

Obsahová náplň školenia:
1. deň
 • Základné  princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality.
 • Procesne orientovaný SMK.
 • Výklad požiadaviek prvkov noriem STN EN ISO 9001:20016, implementácia požiadaviek v praxi a vzory dokumentovaných postupov a záznamov SMK
 • Norma ISO 19011:2018
 • Diskusia

2. deň:

 • Základné princípy, história vývoja riadenia starostlivosti o ŽP a SEM
 • Väzby a odlišnosti požiadaviek/štruktúry  noriem pre SEM a pre SMK
 • Výklad požiadaviek prvkov normy STN EN ISO 14001, implementácia požiadaviek v praxi  a vzory  dokumentovaných postupov a záznamov SEM
 • Základný prehľad právnych predpisov SR pre oblasť starostlivosti o ŽP  – VH, OH, OO, CHB a ich väzby na požiadavky SEM, vzory dokumentovaných postupov, záznamov
 • Norma ISO 19011:2018
 • Diskusia

3. deň:

 • Princípy, zásady starostlivosti o  BOZP, väzby požiadaviek SMBOZP na zákon o BOZP, a odlišnosti  štruktúr a obsahu noriem pre SMBOZP, SEM a SMK,
 • Výklad a implementácia požiadaviek  normy ISO 45001  a väzby požiadaviek normy na  SMK, SEM a na právne  predpisy pre oblasť BOZP, vzory dokumentovaných postupov a záznamov k SMBOZP
 • Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov IMS podľa predmetových noriem pre SMK, SEM a SMBOZP a  EN ISO 19011, skúsenosti z auditov a vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov SMBOZP.
 • Zásady profesionálneho správania sa a správna komunikácia pri audite
 • Diskusia

Certifikát

Úspešným absolvovaním získa účastník certifikát interného audítora, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov.

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu